image1

Projekt arheološkog turizma "Regnum Croatorum"

Zahvaljujući ideji i poticaju gospodina Lina Ursića, inicijatora prvog znanstveno-stručnog skupa o arheološkom turizmu „Turizam – stopama arheologije“, koji se održao 28. studenoga 2013. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu, Udruga studenata povijesti “Toma Arhiđakon” započela je s radom na osmišljavanju projekta arheološkog turizma vezanog uz starohrvatske arheološke lokalitete na području Kaštela, Klisa, Solina, Podstrane i Splita. S obzirom na već do tada ostvarene aktivnosti: posjet arheološkim lokalitetima Rižinice i Crikvine, suradnja s povijesnom postrojbom “Kliški uskoci”, obilazak splitskih kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih crkava, rad na osnivanju povijesne postrojbe iz razdoblja Trpimirovića, suradnja s Muzejom hrvatskih arheoloških spomenika te čišćenje arheološkog lokaliteta Rižinice, navedeni projekt arheološkog turizma koji bi bio vezan upravo za starohrvatske lokalitete na širem splitskom području predstavljao bi još jedan specifični oblik već započetih aktivnosti. U tom smislu smo, zahvaljujući podršci profesora Ekonomskog fakulteta (smjer Turizam) predstavili navedenu ideju studenticama i studentima Ekonomskog fakulteta u Splitu sredinom travnja i početkom svibnja 2014. godine, koji su se odmah zainteresirali za realizaciju projekta. Zajednički cilj nam je ostvariti što bolju suradnju između studenata Ekonomskog i Filozofskog fakulteta kako bi detaljno i cjelovito s različitih aspekata osmislili projekt arheološkog turizma koji bi bio vezan upravo uz starohrvatske lokalitete na širem splitskom području.

© 2019.  Udruga studenata povijesti "Toma Arhiđakon" - ISHA Split. Sva prava pridržana.                  Webmaster: Martina Bašić, mag.ing.comp.