image1

Desetogodišnjica utemeljenja i djelovanja studija Povijesti na Filozofskom fakultetu u Splitu

U petak, 24. listopada 2014. godine povodom desetogodišnjice utemeljenja i djelovanja studija Povijesti na Filozofskom fakultetu u Splitu u dvorani U1 Filozofskog fakulteta, održan je svečani akademski čin obilježavanja te značajne obljetnice, koji je glazbenim točkama upotpunio Mješoviti pjevački zbor studenata Filozofskog fakulteta.

Nakon pozdravnih riječi dekana Filozofskog fakulteta u Splitu prof. dr. sc. Aleksandra Jakira, prorektora Sveučilišta u Splitu za kvalitetu, kulturu i umjetnost prof. dr. sc. Branka Matulića i prvog dekana Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Josipa Milata, koji su se osvrnuli na prošlost, sadašnjost i budućnost studija Povijesti u Splitu skupu je predstavljena djelatnost Udruge studenata povijesti "Toma Arhiđakon" u razdoblju od svibnja 2012. do listopada 2014. godine, kao i budući planovi uključenja Udruge u Međunarodno udruženje studenata povijesti (ISHA).

Potom su dr. sc. Ivan Basić i dr. sc. Marko Rimac predstavili Zbornik radova Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu „SPALATUMQUE DEDIT ORTUM“, nakon čega je uslijedila završna riječ pročelnika Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Marka Trogrlića. U predstavljeni je Zbornik radova Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu „SPALATUMQUE DEDIT ORTUM“ između ostaloga, uvršten i sljedeći članak Mate Božića - dotadašnjeg predsjednika Udruge „Toma Arhiđakon“, o osnutku i aktivnostima Udruge u razdoblju od 2012. do početka 2014. godine koji ovom prilikom imate priliku i pročitati:

"Iako je Udruga studenata povijesti "Toma Arhiđakon" osnovana tek krajem svibnja 2012. godine, prve organizirane aktivnosti splitskih studentica i studenata povijesti vezane su uz organizaciju trećih "Jadranskih susreta" studenata povijesti koji su otvoreni 28. ožujka u Splitu, uz sudjelovanje kolegica i kolega iz Pule i Rijeke. "Jadranski susreti" održani u Splitu 2008. godine imali su za svoj cilj što sveobuhvatnije obraditi dinamiku tzv. malih povijesnih događaja i pomaka u jadranskoj povijesti, kao i ukazati na bogato kulturno-civilizacijsko nasljeđe jadranskoga obalnog i kopnenog prostora. Studentice i studenti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu organizirali su i šeste "Jadranske susrete", koji su se održali od 24. do 27. ožujka 2011. godine pod nazivom: "Pojedinac i zajednica na istočnoj obali Jadrana". "Jadranski susreti" 2011. godine u Splitu su okupili kolegice i kolege iz Rijeke i Zadra, a sudionice i sudionici bili su podijeljeni u četiri radionice koje su tematizirale oblike komunalnog života na Jadranu, individualne portrete iz jadranske povijesti, intelektualni život u jadranskim gradovima i Jadransko more kao mjesto interkulturalnih kontakata.

Nakon prvih studentskih aktivnosti vezanih uz "Jadranske susrete" 2012. godine uslijedilo je i konačno osnivanje Udruge studenata povijesti "Toma Arhiđakon". Udruga je osnovana na inicijativu nekolicine studentica i studenata povijesti I. godine diplomskog studija koji su uvidjeli potrebu za njenim osnivanjem, kao i široke mogućnosti koje se djelovanjem jedne takve studentske udruge otvaraju, kako za same studentice i studente, tako i za društvo u cjelini. Udruga je osnovana 30. svibnja 2012. godine, a svoje ime nosi po splitskom arhiđakonu Tomi (Split, oko 1200. – Split, 8. svibnja 1268.), glasovitom splitskom kleriku i kroničaru, autoru prve hrvatske srednjovjekovne kronike „Povijest salonitanske crkve“, poznatije pod latinskim nazivom „Historia Salonitana“.

Udruga studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ za ciljeve svoga djelovanja postavila je: promicanje i populariziranje povijesti i historiografije, ostvarivanje prekogranične suradnje u svrhu poticanja historiografskog istraživanja, te poboljšanje studentskog standarda i uvjeta studiranja. Udruga je svojim aktivnostima nastojala prije svega probuditi zanimanje za povijest i historiografiju, kako među studentskom zajednicom, tako i u širim društvenim okvirima. U tom smislu članice i članovi Udruge trudili su se popratiti različite historiografske znanstvene skupove, simpozije i povijesne događaje, kao i razviti suradnju sa sličnim studentskim organizacijama, te organizirati obilježavanje obljetnica značajnih povijesnih događaja.

Tako su već u lipnju 2012. godine članice i članovi Udruge studenata povijesti „Toma Arhiđakon“, pod stručnim vodstvom stručnjaka za starokršćansku arheologiju i profesora na Filozofskom fakultetu u Splitu, dr. sc. Vicka Kapitanovića, posjetili arheološke lokalitete Rižinice i Crkvine u Solinu, kako bi probudili zanimanje javnosti za vrijednu, ali i donekle zanemarenu, kulturno-povijesnu baštinu. Nakon posjeta Rižinicama i Crkvinama, prva u nizu povijesnih obljetnica koju je Udruga „Toma Arhiđakon“ imala priliku obilježiti, bila je 130. obljetnica pobjede hrvatskih narodnjaka na općinskim izborima u Splitu 1882. godine. Nakon simboličnog oblježavanja obljetnice, 7. i 8. studenoga 2012. godine, u prostorijama Sveučilišne knjižnice u Splitu održan je niz studentskih izlaganja u okviru kojih je kroz različite aspekte (političke, društvene i kulturne) analizirana historiografska problematika pobjede splitskih narodnjaka nad autonomašima u Splitu navedene godine. U konačnici, program je zaokružen 9. studenoga 2012. godine svečanom proslavom ovog značajnog povijesnog događaja koja je za svoju svrhu imala upoznavanje široke publike s tom iznimno važnom povijesnom tematikom. U okviru suradnje sa sličnim studentskim organizacijama, Udruga je potaknula okupljanje hrvatskih studentskih povjesničarskih organizacija u okviru "Hrvatske studentske povjesničarske inicijative", a početkom prosinca 2012. godine članice i članovi Udruge, na poziv kolegica i kolega iz Društva studenata povijesti "Ivan Lučić-Lucius", posjetili su historiografski simpozij “Dies historiae” koji se održavao na Hrvatskim studijima u Zagrebu.

U siječnju 2013. godine članice i članovi Udruge studenata povijesti “Toma Arhiđakon” posjetili su tvrđavu Klis uz domaćinstvo povijesne postrojbe “Kliški uskoci” i stručno vodstvo profesora na Filozofskom fakultetu u Splitu dr. sc. Marka Trogrlića. Tom je prilikom Udruga uspostavila suradnju s povijesnom postrojbom “Kliški uskoci”, osobito na području uvijek zanimljive oživljene povijesti. Drugo u nizu obilježavanja značajnih povijesnih obljetnica bila je 20. obljetnica jedne od najznačajnijih operacija Domovinskog rata – oslobodilačke vojno-redarstvene operacije “Maslenica” (22.-27. siječnja 1993.). Program obilježavanja organiziran je 21. i 22. siječnja u Sveučilišnoj knjižnici i Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu, uz sudjelovanje i izlaganja studentica i studenata, te umirovljenog brigadira Stanka Čelara, kao sudionika operacije “Maslenica”, o siječanjskim danima 1993. godine koji su bili ključni za Dalmaciju tijekom Domovinskog rata. Uz pojedina izlaganja, program obilježavanja uključio je i pjesme iz zbirke “Zajedno kroz sjećanja” koje je čitala mlada pjesnikinja Katarina Pavičić.

Nakon prvih koraka u smjeru okupljanja hrvatskih studentskih povjesničarskih organizacija u okviru "Hrvatske studentske povjesničarske inicijative" u Rijeci je 21. i 22. ožujka bio organiziran okrugli stol na temu „Studij povijesti iz studentske perspektive“ na kojem su, uz Udrugu "Toma Arhiđakon" sudjelovale i udruge studenata povijesti iz Zadra (Udruga studenata povijesti Zadar – ISHA Zadar), Rijeke (Udruga studenata povijesti “Malleus”) i Zagreba (Društvo studenata povijesti “Ivan Lučić-Lucius” i Klub studenata povijesti ISHA Zagreb). Tom su prilikom okupljene predstavnice i predstavnici gotovo svih hrvatskih studentskih povjesničarskih organizacija raspravljali o ključnim pitanjima hrvatskih studija povijesti, kao i hrvatske historiografije općenito.

Nakon okupljanja u Rijeci, članice i članovi Udruge krajem ožujka su, uz stručno vodstvo dr. sc. Ite Praničević Borovac, više predavačice na Odjelu za likovnu kulturu i likovnu umjetnost Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, organizirali i obilazak splitskih kasnoantičkih i srednjovjekovnih crkava, poput: sv. Trojice na Poljudu, sv. Mikule u Velom Varošu, sv. Martina iznad Zlatnih vrata, sv. Anastazije, sv. Andrije “de fenestris” i sv. Mihovila, kako bi se šira javnost još jednom podsjetila na iznimnu vrijednost kulturno-povijesne baštine. Predstavnici Udruge studenata povijesti “Toma Arhiđakon” krajem travnja također su imali priliku sudjelovati i na osmim “Jadranskim susretima”, održanima u Zadru, sa središnjom temom:  Jadran – svjetsko more.

Kao jedan od ciljeva svog djelovanja Udruga je odredila i nastojanje za poboljšanjem studentskog standarda i uvjeta studiranja općenito. Tako se u organizaciji Udruge početkom svibnja održao niz događanja pod zajedničkim nazivom “Studenti Splitu!”. Program je započeo u srijedu 8. svibnja, na 745. obljetnicu smrti Tome Arhiđakona, edukativno-glazbenom večeri pod nazivom “Split jednakih šansi”, koja se održala u prostorijama Umjetničke akademije na Tvrđavi Gripe u Splitu, uz sudjelovanje slijepog studenta povijesti Ivana Bogdanovića, Aleksandre Kardum iz Centra za autizam Split i koncert-pijanista Mladena Grgića. U subotu, 11. svibnja u dvorani fra Karla Balića, na Franjevačkom klerikatu fra Ante Antića u Splitu, održana je konferencija o obrazovanju osoba s invaliditetom: “I mi studiramo, zar ne?”. Svrha konferencije, organizirane na inicijativu slijepog studenta povijesti Ivana Bogdanovića, bila je senzibiliziranje hrvatske javnosti o problemima, ali i mogućnostima na koje osobe s invaliditetom nailaze. Osim toga, cilj konferencije bio je pokazati splitskim studentima nastavničkog smjera kako se ophoditi prema učenicima s invaliditetom prilikom održavanja nastave te ukazati na diferencijacije prilikom procesa studiranja između Splita i ostatka Hrvatske, pozitivne i negativne, te profilirati Split u hrvatski centar za studiranje osoba s invaliditetom.

Treće u nizu obilježavanja povijesnih obljetnica koje su organizirale članice i članovi Udruge bila je 330. obljetnica početka oslobađanja Dalmacije od Osmanlija (kraj listopada 1683. godine). Program obilježavanja uključio je ciklus studentskih izlaganja s temama iz vojne, društvene, gospodarske i lokalne povijesti Dalmacije XVII. i XVIII. stoljeća. održanim u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu 24. listopada, te posjet tvrđavi Klis, znamenitom mjestu protuosmanlijske borbe, 27. listopada, uz domaćinstvo povijesne postrojbe “Kliški uskoci”, koji su predstavili svoje djelovanje i aktivnosti na području uvijek zanimljive oživljene povijesti. Zahvaljujući uspješnoj suradnji na području oživljene povijesti s povijesnom postrojbom “Kliški uskoci”, pokrenuta je zajednička inicijativa za realizacijom projekta povijesne postrojbe iz vremena dinastije Trpimirovića. U tu je svrhu Udruga pokrenula suradnju s različitim institucijama, prvenstveno muzejima, kao što je Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, ali i svim zainteresiranim pojedincima, kako bi projekt posvećen oživljenoj hrvatskoj povijesti IX., X. i XI. stoljeća doista bio autentičan i vjerodostojan.

Nedavno arheološko otkriće, koje upućuje na postojanje još jednog rimskog amfiteatra, uz amfiteatar u Saloni, na lokalitetu “Ad basilicas pictas“, potaklo je članice i članove Udruge da tijekom  studenoga, uz stručno vodstvo profesorice Inge Vilogorac Brčić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i domaćinstvo udruge za promicanje antičke kulture - Dioklecijanove legije, organiziraju i posjet Dioklecijanovoj palači. Zahvaljujući tom obilasku, posjetiteljice i posjetitelji su imali priliku, na jedan novi i zanimljiv način, upoznati bogatstvo koje taj splitski dragulj krije u svojim njedrima. Nakon posjeta Dioklecijanovoj palači, početkom siječnja 2014. godine Udruga je, s Udrugom studenata biologije i kemije "Lacerta", organizirala posjet marjanskim crkvicama i botaničkom vrtu na Marjanu. Posjet je bio organiziran uz stručno vodstvo profesora Filozofskog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu: Tonije Andrić, Ivana Basića i Mirka Ruščića te uz domaćinstvo Društva za zaštitu i unaprjeđenje Marjana "Marjan". Uz obilazak crkve sv. Nikole, botaničkog vrta, crkve Gospe od Betlehema i crkve sv. Jeronima, svi zainteresirani imali su prigodu upoznati povijesno-umjetničko i biološko bogatstvo još jednog splitskog dragulja, Marjana.

Četvrta u nizu obilježavanja povijesnih obljetnica koje su organizirale članice i članovi Udruge bila je 200. obljetnica propasti Ilirskih pokrajina (siječanj 1814. godine). U okviru obilježavanja 28. siječnja u prostorijama Sveučilišne knjižnice u Splitu održan je ciklus studentskih izlaganja s temama iz političke, vojne i pomorske povijesti, kao i povijesti svakodnevice Dalmacije na prijelazu iz XVIII. u XIX. stoljeće. Osim toga, program obilježavanja uključio je i sudjelovanje u Noći muzeja 2014. godine uz volonterke i volontere Udruge studenata povijesti "Toma Arhiđakon" i Udruge "Studenti za studente Split" u nekoliko splitskih muzeja: Muzeju športa - Kući slave splitskog športa, Hrvatskom pomorskom muzeju, Muzeju grada Splita, Etnografskom muzeju i Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika. Na taj su način članice Udruge tijekom Noći muzeja, uz suradnju sa splitskim muzejima, u interakciji sa širom javnosti imali priliku predstaviti i određene teme iz ciklusa izlaganja posvećenog 200. obljetnici propasti Ilirskih pokrajina.

U cilju promicanja i populariziranja povijesti, ali i brige za očuvanje povijesne baštine Udruga je početkom ožujka, uz suradnju s Muzejom hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu i Turističkom zajednicom grada Solina te s povijesnom postrojbom "Kliški uskoci" organizirala akciju čišćenja arheološkog lokaliteta Rižinice. Tako je Udruga tijekom prve dvije godine svoga djelovanja nastojala ostvariti svoje ciljeve, te zainteresirati studentsku zajednicu, kao i širu javnost, za svoje aktivnosti. Osobito zahvaljujem svima koji su nas podržavali u našem djelovanju!"

autor: Mate Božić

foto: Udruga studenata povijesti "Toma Arhiđakon" - ISHA Split

© 2019.  Udruga studenata povijesti "Toma Arhiđakon" - ISHA Split. Sva prava pridržana.                  Webmaster: Martina Bašić, mag.ing.comp.