image1

Klerikatski put Tome Arhiđakona

Krajem siječnja 2013. godine članovi Udruge studenata povijesti “Toma Arhiđakon” organizirali su se kako bi šljunkom nasuli poplavljenu stazu koju koriste studentice i studenti Filozofskog fakulteta u Splitu na svom putu do Franjevačkog klerikata O. fra Ante Antića, u prostorijama kojeg se održavaju fakultetska predavanja.

Tako je krajem siječnja, točnije 29. siječnja 2013. godine nastao “Klerikatski put Tome Arhiđakona” kojem su i splitski studenti povijesti u skladu sa svojim mogućnostima dali svoj doprinos. Nadamo se da će još dugo služiti ne samo vrijednim studenticama i studentima, nego i svim putnicima namjernicima…

foto: Udruga studenata povijesti "Toma Arhiđakon" - ISHA Split

© 2019.  Udruga studenata povijesti "Toma Arhiđakon" - ISHA Split. Sva prava pridržana.                  Webmaster: Martina Bašić, mag.ing.comp.